افزایش 23 درصدی پروانه‌های ساختمانی کشور در پاییز گذشته

مرکز آمار ایران از افزایش ١٩ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ٢٣.٢ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در پاییز ١٤٠١ نسبت به پاییز ١٤٠٠ خبرداد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ نتایج طرح گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در پاییز سال ١٤٠١ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

الف- شهر تهران

در پاییز سال ١٤٠١، تعداد ١١ هزار و ٢٦١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ١٢,٢ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٩ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٢ واحد بوده است.

تعداد ١٥٦١ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در پاییز ١٤٠١ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ١,٧ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٣٠.٣ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌هایاحداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری تهران در پاییز ١٤٠١ بالغ ‌بر ١٩٨١ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ١٢,٣ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٥.٩ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی١٢٦٩ مترمربع بوده است.

ب- کل نقاط شهری کشور

در پاییز سال ١٤٠١، تعداد ١٠١ هزار و ٨٧٨ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٤,١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢٣.٢ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ٣.٣ واحد بوده است‌.

تعداد ٣٠ هزار و ٦٢٦ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در پاییز ١٤٠١ صادر شده است که نسبت به فصل گذشته ٠,٩ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٦.٠ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در پاییز ١٤٠١ حدود ١٨٢٢٣ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ٠,١ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٥.٠ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٥٩٥ مترمربع بوده است.

در ضمن، نتایج‌ تفصیلی در این زمینه به زودی در وبگاه مرکز آمار ایران به نشانی www.amar.org.ir قرار خواهدگرفت.

پایان پیام/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *